Gør brug af en arkitekt

arkitekt

Gør brug af en arkitekt

Går du med ønsker om at optimere dine boligforhold, kan der være rigtig mange fordele ved at gøre brug af en arkitekt. Det kan være I drømmer om et helt nyt hus, eller det eksisterende skal udvides eller renoveres. Nedenfor har vi prøvet at give et lille overblik over de fordele der kan være ved at gøre brug af en arkitekt.

Kom godt i gang

Første skridt, vil være et idé-møde. Her kan arkitekten ud fra jeres ønsker og behov, vurdere de idéer I har. Arkitekten vil vurdere de arkitektoniske og lovgivningsmæssige muligheder der er, og herudfra komme med et oplæg til jer. Efter oplægget, vil I være klædt på til at kunne tage den rigtige beslutning. Typisk koster et idé-møde hos en arkitekt ca. kr. 1.000 – 5.000 afhængig af projektets størrelse. Et idé-møde hos tegnestuen nørrebo frandsen, er gratis og uforpligtende.

En arkitekt tager højde for jeres ønsker og behov

.. og sikrer at projektet bliver udført som en helhed, uanset om det er en tilbygning eller et nyt hus. Efter idé-mødet, skal jeres idé skitseres op. Arkitekten vil i skitseforslaget, have jeres ønsker og behov som højeste prioritet, så I kan se hvordan det endelige resultat vil se ud, komme med en økonomisk vurdering af udførelsen, samt en realistisk tidsplan for byggeriet. Et skitseforslag indeholder typisk plantegning, facader, situationsplan og 3D perspektivtegninger.

Skitseforslaget fra arkitekten, er en utrolig spændende proces, for både arkitekt og bygherre, da det er her jeres idé kommer ned på papiret, og man herefter virkelig kan forholde sig til hvordan ens fremtidige bolig fungerer. Både arkitektonisk, funktionalitet og det økonomiske aspekt.

Byggeriet skal være lovligt

En arkitekt vil efter skitseforslaget lave de nødvendige tegninger til byggeansøgningen. Myndighedsprojektet, også kaldet forprojekt indeholder de tegninger og oplysninger der skal til, for at jeres projekt kan sendes ind til kommunen, hvor der søges om byggetilladelse. Arkitekten dokumenterer, at gældende lovgivning overholdes, og at der søges de nødvendige dispensationer, hvis dette skulle være nødvendigt. Dette sparer jer for en masse besvær og papirarbejde, og sikrer jer at jeres byggeri er lovligt.

En arkitekt kan hjælpe jer med at gøre jeres projekt helt klar

Imens jeres sag ligger ved kommunens sagsbehandling, kan arkitekten hjælpe jer med at få lavet hovedprojekt på opgaven. Et hovedprojekt er en videre bearbejdning af det tegningsmateriale der er sendt ind til byggeansøgningen. Det kan være, der er en speciel løsning der skal yderligere detaljer på, så håndværkerne ikke går i stå under udførelsen. I hovedprojektet kan der bl.a. være detaljeret beskrivelse af dit byggeprojekt med f.eks. tegninger, energiberegninger, materiale- og arbejdsbeskrivelser samt tidsplan. Hovedprojektet er det materiale der skal sendes ud til de entreprenører I ønsker der skal afgive tilbud på byggeriet.

Sikrer jer kvaliteten til den rigtige pris

Det kan ofte ende galt, hvis bygherre på egen hånd forsøger at indhente tilbud, samt styre byggeriet. Der kan opstå tvist mellem de enkelte entreprenører der udfører byggeriet. Det er ofte i entreprise-”skellene”, at problemerne kan opstå. Det kunne f.eks. være de indvendige vægge, hvor der skal indmures el dåser. Gør elektrikeren eller muren det? Der er desværre ingen af entreprenørerne der har regnet det med i deres tilbud – så den af entreprenørerne der får den lille ekstra opgave, skal have ekstra betaling. Der er kun én til at betale, og det er bygherre. 10 lignende tvist ville nemt kunne opstå, hvis der ikke ligger erfaring og grundighed bag gennemgangen af tilbuddene. En arkitekt kan hjælpe med at finde de bedste og nogle gange billigste håndværkere ved at gennemgå deres tilbud og sikre at alt er med, så I ikke pludselig står med en stor ekstra regning.

Sikrer kvaliteten i udførelsen

En arkitekt kan være tilsynsfører eller byggeleder, mens håndværkerne er i gang, så der undgås fejl og dårligt arbejde. Samtidig sikrer han også, at arbejdet udføres præcist efter det tegningsmateriale der foreligger. Det er en god tryghed for bygherre, at der løbende er kontrol med det håndværkerne udfører.

Afleveringsforretning

Når byggeriet er færdigt, og inden det tages i brug, vil en arkitekt kunne hjælpe jer gennem afleveringsforretningen. De entreprenører der har udført arbejdet vil blive indkaldt til afleveringsforretning, hvor byggeriet gennemgås for fejl og mangler. De fejl og mangler der findes, skal udbedres omkostningsfrit for jer, og gerne hurtigst muligt. Det kan nogen gange være svært at vurdere hvad der er rimeligt og ikke rimeligt, og her vil en arkitekt, kunne hjælpe jer gennem denne proces.

1 & 5-års gennemgang af byggeriet er også almindeligt i forbindelse med nybyggeri. Dette kører i princippet efter samme procedure, som afleveringsforretningen. Her vil arkitekten igen kunne hjælpe jer gennem de 2 gennemgange, så de fejl og mangler der måtte være bliver udbedret.

En arkitekt, vil altid have fokus på energien

Det er vigtigt at det byggeri der opføres er bæredygtigt inden for både arkitektur og funktionalitet. Men ligeså vigtigt er det at indtænke energirigtige løsninger, da det har indflydelse på byggeriets drift økonomisk set. Det er derfor vigtigt at have opmærksom på energien uanset om du bygger nyt, til eller om.

Værdiforøgelse

En arkitekttegnet bolig, er ofte et stempel på, at huset er gennemtænkt i alle tænkelige aspekter. Bl.a. arkitektur, design, funktionalitet, energi og bæredygtige materialer. Et arkitekttegnet hus, kan derfor være nemmere at sælge og være mere værd.

Står I og skal bygge nyt, til eller om, og man ikke ønsker samme løsning som naboen, eller ønsker at udskille sig fra de danske typehusfirmaer, kan det være en god idé, at gøre brug af en arkitekt. Som bygherre bestemmer I selv, i hvilket omfang arkitekten skal involveres. Det kunne være at man ønsker en arkitekt til at stå for hele forløbet. Andre vil måske bare foretrække, at have et idé-møde og skitseforslag fra arkitekten som de tager med sig videre. Og måske senere i forløbet fører arkitekten tilsyn med arbejdet. Der er rigtig mange muligheder, når det gælder arkitektrådgivning, som alt ovenstående hører ind under.

Tegnestuen nørrebo frandsen, har udarbejdet ”byggeriets faser”, som kan være interessant læsning, hvis I går med byggetanker, klik på linket nedenfor:

https://norrebofrandsen.dk/wp-content/uploads/2017/06/Byggeriets-faser.pdf

Læs mere om tegnestuen nørrebo frandsen