Ny villa

ny villa

Ny villa

Op til sommerferien kontaktede Barbara & Claus os. De skulle bygge ny villa, og skulle selv stå for den udførende del.

Men de havde bruge for arkitektrådgivning, hvorfor de kontaktede os. Vi mødtes på grunden, de på det tidspunkt overvejede at købe, hvor vi fik en snak om mulighederne. Herefter fortsatte vi mødet hjemme hos dem, i det hus de selv havde bygget nogle år tidligere. Vi gik lidt rundt i huset, og fik en god snak om hvad der fungerede, og hvad der ikke fungerede for dem.

Samtidig en dialog om, hvad de havde af forventninger til deres nye villa, der skal blive deres drømmebolig. Efter mødet havde vi et godt udgangspunkt for det videre forløb. Her var første step, at udarbejde et skitseforslag. Plantegning, facader, situationsplan og nogle 3D visualiseringer.

Udarbejdelse af skitseforslag til den nye villa

Skitseforslaget til den ny villa er en rigtige spændende fase for både arkitekten og bygherren. Der er mange ønsker der skal impliceres, og samtidig skal det funktionelle og æstetiske gå hånd i hånd med bygherres ønsker. Oplevelsen af hvert rum i huset skal gennemtænkes, så det ud over at være funktionelt, også skal være en oplevelse i sig selv at træde ind i rummet. Lyset og klimaet er med til at skabe helhedsoplevelsen af hvert enkelt rum.

Skitseforslaget blev udarbejdet, og efterfølgende rettet lidt til af 2 omgange. Efterfølgende udarbejdede vi tegninger til byggeansøgningen. Og I denne fase, tager vi også dialogen med myndighederne hvis dette skulle blive nødvendigt.

Tekniske tegninger – lige til at bygge ny villa efter

Sidst har vi udarbejdet de tekniske tegninger, som Barbara & Claus, skal bruge til at bygge huset efter. Tegninger skal være i sådan en detaljeringsgrad, at de kan udlevere tegninger til eksempelvis en tømrer, som efterfølgende afgiver tilbud på tømrerentreprisen. Herefter udfører tømreren arbejdet efter de tekniske tegninger.

I dette projekt hvor Barbara & Claus, selv ønsker at stå for udførelsen af byggeriet, stiller vi os på sidelinjen og følger spændt med. Vi står til rådighed, hvis der er brug for yderligere byggerådgivning og ellers ønsker vi for Barbara & Claus, at de kommer godt igennem byggeriet.

Læs nærmere om tegnestuen nørrebo frandsen